CORONA

Ved potentiel smitte eller symptomer på coronasmitte, skal  du IKKE troppe op i klinikken. 

I henhold til myndighedernes seneste udmeldinger, har man fra centralt hold besluttet at de praktiserende læger skal begrænse antallet af patienter der ses i klinikken, dette for at undgå smittespredning.

I stedet for vil vi så vidt muligt tilbyde videokonsultationer og telefonkonsultationer. Dette gælder også årskontroller. Det vil fremover være muligt at booke tiderne via vores hjemmeside. Dog er det en forudsætning at problemstillingen egner sig til dette. I bedes notere i teksten om I ønsker videokonsultation eller telefonkonsultation, samt hvad henvendelsen drejer sig om. Vi kontakter jer den pågældende dag.

Nogle problemstillinger lader sig ikke løse over video eller telefon, hvorfor vi i begrænset omfang også vil tilbyde almindelige fremmødekonsultationer og sygebesøg. Eksempler på dette er (listen er ikke udtømmende):

  • en del akutte tilstande
  • dårligt regulerede kroniske sygdomme eller akut forværring af disse ( hjerte-kar sygdom, diabetes, KOL, astma, forhøjet blodtryk)
  • kræftmistanke
  • børnevaccinationer
  • børneundersøgelser (5 uger og 5 mdr)
  • graviditetsundersøgelser
  • sårskifte, fjernelse af tråde og clips efter operationer
  • vigtige blodpøver (INR, kontrol af skæve blodprøver)

Er man som patient i tvivl om ovenstående eller har andre spørgsmål, bedes man kontakte os på telefon eller mail. Det vil altid være en lægelig vurdering om man skal tilbydes en almindelig konsultation, videokonsultation eller om problemstillingen bør udsættes til senere.

Vi kan kontaktes på 86825133 eller 42641251

Vi vil sørge for at holde jer løbende opdateret her på vores hjemmeside.

Ved ikke akutte spørgsmål vedrørende Covid-19 epidemien, bedes I orienteres jer på hjemmesiden  coronasmitte.dk

Ved behov for akut hjælp ring: 60575133

Ved potentiel smitte eller symptomer på coronasmitte, skal  du IKKE troppe op i klinikken.


Gratis tilbud om HPV vaccination af drenge

Mod kønsvorter og analkræft. Tilbuddet gælder alle drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og gælder, indtil de fylder 18 år.

Sundhedsstyrelsen har indført et midlertidigt vaccinationsprogram der gælder fra 1/2-20 til 31/12-20.

  1. Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 2006 – 1. halvdel af 2007).
  2. Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år den 1. januar 2020 eller senere, men ikke 26 år inden 1. januar 2020 (født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003).

Ny uddannelseslæge:

Per 3/2-20 er læge Emma Rosenkrands Bøge Langballe ansat hos os som led i klinisk basisuddannelse. Emma har forinden været ansat på Diagnostisk center Silkeborg sygehus og skal være i klinikken 1/2 år. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!