Hvis du har sukkersyge (Diabetes Mellitus), tilbydes du kontrol indtil fire gange årligt med henblik på at indstille din behandling bedst muligt. Der er to typer kontroller: kvartals- og årskontrol.

Kvartalskontrol

Inden kvartalskontrol skal der tages en blodprøve. Når der foreligger svar på blodprøven, vil resultaterne blive gennemgået hos sygeplejersken. Sygeplejersken vil desuden lave blodtryksmåling, vægt + højde måling og spørge ind til livsstilsfaktorer af betydning for sukkersyge.

Årskontrol

Til en årskontrol vil du først blive set af sygeplejersken til forundersøgelse, hvor der vil blive lavet følgende:

  1. Blodtryksmåling
  2. Blodprøve
  3. Elektrokardiogram (EKG)
  4. Vægt og højde måling
  5. Urin prøve

Når der er kommet svar på prøverne, vil resultaterne bliver gennemgået hos lægen eller sygeplejersken. Som noget nyt vil en del patienter med diabetes blive set af sygeplejerske ved årskontrollen, under lægelig supervision. Årskontrollen foretages normalt i den måned du har fødselsdag.

HUSK også kontrol ved øjenlæge og fodterapeut 1 gang årligt.