Regionen har besluttet at sygehusene per 1/7 – 2016 skal tage de blodprøver, de selv har bestilt! – Dette for at spare udgifterne dertil hos den praktiserende læge.

Det kan desværre medføre en serviceforringelse for en del borgere og venten på sygehusenes blodprøvetagningssteder.

Prøver bestilt via sin egen læge kan uændret tages hos denne.