Vi foretager mange typer vaccination.

Vær venligst opmærksom på at vaccinationer som hovedregel ikke dækkes af sygesikringen, men foretages for egen regning.

Undtagelserne er børnevaccinationer (indtil 12 år), influenza vaccinationer af specifikke patientgrupper, vaccinationer ifm. sundhedsfremmende tiltag (fx. HPV) m.v. Derfor venligst kontakt os for nærmere oplysninger på telefon eller mail.