Hvis du har tendens til for højt blodtryk, vil du blive tilbudt regelmæssig kontrol, med henblik på at indstille din behandling bedst muligt. Der er to typer kontroller: halvårskontrol og årskontrol.

Halvårskontrol

Til halvårskontrol vil du først skulle møde til at få taget en blodprøve. Når der foreligger svar på blodprøven, vil resultaterne blive gennemgået hos sygeplejersken. Sygeplejersken vil desuden lave blodtryksmåling og spørge ind til livsstilsfaktorer af betydning for blodtryk.

Årskontrol

Til en årskontrol vil du først blive set af sygeplejersken til forundersøgelse, hvor der vil blive lavet følgende:

  1. Blodtryksmåling
  2. Blodprøve
  3. Elektrokardiogram (EKG)
  4. Vægt og højde måling
  5. Urin prøve

Herudover vil sygeplejersken spørge ind til livsstilfaktorer af betydning for blodtryk. Når der er kommet svar på prøverne, vil resultaterne bliver gennemgået hos sygeplejersken eller lægen.