Alle priser er inkl. moms

 

Kørekortsattest 600,-

Ansøgning om parkeringskort  til handicappede 375,-

Frihåndsattest / uarbejdsdygtighedserklæring 600,-

Mulighedserklæring (betales af arbejdsgiver) 600,-

Ansøgning om enkelttilskud til medicin 375,-

Fraværsmelding skole 300,-

Rejsevaccinations vejledning:

-For 1. person 600,-

-For øvrige familiemedlemmer 300,-

-Pris for selve vaccinationen ekskl. vaccine prisen 300,-

Gruppe 2 patienter

  • Konsultation ved læge /sygeplejerske 300,-

  • E-mail konsultation 100,-

  • Telefonkonsultation 50,-

  • Sygebesøg 800,-

Laboratorieydelser:

Blodprøve 115,-

INR 75,-

CRP (infektionsprøve) 75,-

Mononukleose (kyssesyge) 50,-

Blodsukkermåling 50,-

Halspodning (streptokokker, type A) 75,-

Urinundersøgelse (stix) 25,-

Urinmikroskopi 100,-

Urindyrkning 50,-

Urin til resistensundersøgelse 50,-

Hjertekardiogram (EKG) 100,-

Lungefunktionsundersøgelse 100,-

Sårbehandling 150,-

Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat 115,-   

Blodprocent (hæmoglobin) 50,-

Celleprøve-livmoderhals 50,-

Blæretømning via kateter 150,-

 

Attester til forsikringsselskaber afregnes per påbegyndt modul á 15 min

Attest arbejdet udføres når patienten medbringer en skriftlig anmodning

fra forsirkingsselskabet

Pris per 15 min modul 600,-