Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Ansatte uddannelseslæger:

Fra 1/8-23 til 31/1-24 er læge Christina Høgh ansat hos os som led i sin specialistuddannelse til speciallæge i almen medicin. Christina har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehus og i almen praksis. Hun er i første omgang ansat hos os i ½ år, men kommer senere tilbage til os i sin uddannelse til specialist. Vi håber I vil tage godt imod hende.

Per 3/8-20 er læge Mette Rahbek Bruun ansat hos os som led i speciallæge uddannelsen til praktiserende læge. Mette har tidligere arbejdet i almen praksis og har derudover erfaring fra medicinsk afdeling og kræftafdelingen i Herning. Ved siden af sit daglige arbejde laver hun også forskning. Mette kommer med jævne mellemrum tilbage til os i løbet af sin uddannelse. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!

Per 1/2-23 er læge Jan Hansen ansat hos os som led i sin specialistuddannelse til speciallæge i almen medicin. Jan har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehus og i almen praksis. Han er også ansat i lægevagten. Han vil være hos os i 1 år. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod ham.