Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Ansatte uddannelseslæger:

Fra 1/2-24 til 31/7-24 er læge Emma Bundgaard Madsen ansat hos os som led i sin lægeuddannelse. Emma kommer fra en ansættelse på Silkeborg sygehus og skal være hos os i ½ år. Vi håber I vil tage godt imod hende.

Per 3/8-20 er læge Mette Rahbek Bruun ansat hos os som led i speciallæge uddannelsen til praktiserende læge. Mette har tidligere arbejdet i almen praksis og har derudover erfaring fra medicinsk afdeling og kræftafdelingen i Herning. Ved siden af sit daglige arbejde laver hun også forskning. Mette kommer med jævne mellemrum tilbage til os i løbet af sin uddannelse. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!