Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Ansatte uddannelseslæger:

Fra 1/2-24 til 31/7-24 er læge Emma Bundgaard Madsen ansat hos os som led i sin lægeuddannelse. Emma kommer fra en ansættelse på Silkeborg sygehus og skal være hos os i ½ år. Vi håber I vil tage godt imod hende.

Per 3/8-20 er læge Mette Rahbek Bruun ansat hos os som led i speciallæge uddannelsen til praktiserende læge. Mette har tidligere arbejdet i almen praksis og har derudover arbejdet på forskellige sygehusafdelinger herunder medicinsk afdeling, kræftafdelingen, børneafdelingen, gynækologisk afdeling, psykiatrisk afdeling. Ved siden af sit daglige arbejde laver hun også forskning. Mette kommer med jævne mellemrum tilbage til os i løbet af sin uddannelse. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!

Fra 1/6-24 er læge Sara Edelberg Thomsen ansat hos os som led i sidste del af specialistuddannelsen i almen medicin. Sara har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt diverse sygehusafdelinger, herunder gynækologisk, psykiatrisk, kirurgisk, medicinsk og børneafdelingen. Hun skal være hos os 1 år. Vi håber I vil tage godt imod hende!

Læge Cathrine Høgh er ansat hos os som led i specialistuddannelsen i almen medicin. Hun er lige nu ansat på forskellige sygehusafdelinger, men kommer med jævne mellemrum tilbage til os på såkaldte returdage. Vi håber I vil tage godt imod hende!