Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Ny uddannelseslæge:

Per 3/2-20 er læge Emma Rosenkrands Bøge Langballe ansat hos os som led i klinisk basisuddannelse. Emma har forinden været ansat på Diagnostisk center Silkeborg sygehus og skal være i klinikken 1/2 år. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!

Per 1/8-19 er læge Jeppe Olsen ansat hos os som led i sin specialistuddannelse til speciallæge i almen medicin. Jeppe har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehus og i almen praksis. Han er i første omgang ansat i 6mdr, men kommer med jævne mellemrum tilbage i løbet af sin uddannelse. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod ham.