Foretag e-receptfornyelse, e-kons samt online tidsbestilling herunder

Ny patient?

Er du ny patient i klinikken? Klik her og læs mere om brugeroprettelse.

Nyheder

Her finder du aktuelle nyheder i klinikken fx. ferie, prisændringer, ny hjemmeside m.m.

Kontakt

Find vej og kontaktinformationer
på klinikken her.

Velkommen til Silkeborg Lægehus

CORONAVIRUS

Ved potentiel smitte eller symptomer på coronasmitte, skal du IKKE troppe op i klinikken. I bedes istedet kontakte os på telefon eller mail. Pga. det aktuelle smittetryk i Silkeborg er der ingen adgang i klinikken uden forudgående aftaler.

Alle vores patienter opfordres til at medbringe mundbind ved henvendelser i klinikken.

I henhold til myndighedernes seneste udmeldinger, har man fra centralt hold besluttet at de praktiserende læger skal begrænse antallet af patienter der ses i klinikken, dette for at undgå smittespredning.

I stedet for vil vi så vidt muligt tilbyde videokonsultationer og telefonkonsultationer. Dette gælder også årskontroller. Det vil fremover være muligt at booke tiderne via vores hjemmeside. Dog er det en forudsætning at problemstillingen egner sig til dette. I bedes notere i teksten om I ønsker videokonsultation eller telefonkonsultation, samt hvad henvendelsen drejer sig om. Vi kontakter jer den pågældende dag. Vi vil i den forbindelse bede alle vores patienter om, at downloade “Min Læge App” via Google Play eller App Store. Appen er udviklet i samarbejde med Praktiserende lægers organisation. Via denne kan i bestille tider, oprette videokonsultationer, bestille medicin mm.

Nogle problemstillinger lader sig ikke løse over video eller telefon, hvorfor vi i begrænset omfang også vil tilbyde almindelige fremmødekonsultationer og sygebesøg. Eksempler på dette er (listen er ikke udtømmende):

  • en del akutte tilstande
  • dårligt regulerede kroniske sygdomme eller akut forværring af disse ( hjerte-kar sygdom, diabetes, KOL, astma, forhøjet blodtryk)
  • kræftmistanke
  • børnevaccinationer
  • børneundersøgelser (5 uger og 5 mdr)
  • graviditetsundersøgelser
  • sårskifte, fjernelse af tråde og clips efter operationer
  • vigtige blodpøver (INR, kontrol af skæve blodprøver)

Er man som patient i tvivl om ovenstående eller har andre spørgsmål, bedes man kontakte os på telefon eller mail. Det vil altid være en lægelig vurdering om man skal tilbydes en almindelig konsultation, videokonsultation eller om problemstillingen bør udsættes til senere.

Vi kan kontaktes på 86825133

Vi vil sørge for at holde jer løbende opdateret her på vores hjemmeside.

Ved ikke akutte spørgsmål vedrørende Covid-19 epidemien, bedes I orienteres jer på hjemmesiden  coronasmitte.dk

Ved behov for akut hjælp ring: 60575133


Ved behov for akut hjælp eller behov for at melde afbud til en konsultation samme dag, kan vores akuttelefon tlf. 60 57 51 33 benyttes. 


Åbningstider

Telefonkonsultation

Mandag8.00 – 8.30
Tirsdag8.00 – 8.30
Onsdag8.00 – 8.30
Torsdag8.00 – 8.30
Fredag8.00 – 8.30

Konsultation

Mandag8.30 – 16.00
Tirsdag8.30 – 16.00
Onsdag8.30 – 16.00
Torsdag8.30 – 17.00
Fredag8.30 – 16.00

Tidsbestilling og receptfornyelse skal foretages ml. kl. 8.30 – 12.00

Vi træffes på tlf. 86 82 51 33

Anette Stockwell

Læge

Speciallæge i Almen Medicin.
Medlem af:
– Den almindelige danske Lægeforening
– Praktiserende Lægers Organisation
– Dansk selskab for Almen Medicin

Line Skipper

Læge

Speciallæge i Almen Medicin.
Medlem af:
– Den almindelige danske Lægeforening
– Praktiserende Lægers Organisation
– Dansk selskab for Almen Medicin

Jacob Gravningsbråten

Læge

Speciallæge i Almen Medicin.
Medlem af:
– Den almindelige danske Lægeforening
– Praktiserende Lægers Organisation
– Dansk selskab for Almen Medicin

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Ny uddannelseslæge:

Per 3/8-20 er læge Mette Rahbek Bruun ansat hos os som led i uddannelsen til praktiserende læge. Mette har tidligere arbejdet i almen praksis og har derudover erfaring fra medicinsk afdeling og kræftafdelingen i Herning. Ved siden af sit daglige arbejde laver hun også forskning. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende!

Per 1/8-19 er læge Jeppe Olsen ansat hos os som led i sin specialistuddannelse til speciallæge i almen medicin. Jeppe har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehus og i almen praksis. Han er i første omgang ansat i 6mdr, men kommer med jævne mellemrum tilbage i løbet af sin uddannelse. Vi håber I vil tage rigtigt godt imod ham.

Betina Hundebøll

Sygeplejerske

Mona Eriksen

Sygeplejerske

Pia De Linde

Sygeplejerske

Helle Hougaard

Lægesekretær

Annette Pedersen

Lægesekretær